Đảng bộ thành phố Ninh Bình vững tin bước vào xuân mới

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình đã đoàn kết, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thành phố Ninh Bình vững tin bước vào xuân mới

 Năm 2022, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thành phố triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, vai trò lãnh đạo được khẳng định trên các lĩnh vực công tác; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh, hướng về cơ sở. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Thành ủy về “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành phố theo kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả … qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Trong năm qua, Thường trực Thành ủy đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp với Tổ trưởng tổ dân phố, thôn về công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường; giám sát, chỉ đạo14/14 đảng ủy xã, phường tổ chức đối thoại với nhân dân theo quy định. Chủ động nắm bắt tâm tư, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nét nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua là Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo thực hiện kiện toàn, sắp xếp, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, quy định; trong đó điều động 06 đồng chí Chủ tịch UBND các phường, xã để thực hiện chủ trương người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương. Chỉ đạo tổ chức thành công và phê duyệt kết quả thi tuyển 05 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 5 trường THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố; chỉ đạo hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt. Trong năm, Đảng bộ thành phố đã thành lập 02 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 270 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 4); bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 402 quần chúng, bồi dưỡng đảng viên mới cho 284 đảng viên dự bị; kết nạp 183 đảng viên mới, vượt trên 35% so với chỉ tiêu được giao, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố lên trên 11.156 đảng viên sinh hoạt tại 70 tổ chức cơ sở đảng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cũng được tăng cường. Trong năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra 24 tổ chức đảng và 17 đảng viên, giám sát 27 tổ chức đảng và 16 đảng viên là cấp ủy viên; trong đó Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng, 03 đảng viên là cấp ủy viên, giám sát 6 tổ chức đảng và 11 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 21 tổ chức đảng; Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật với 02 tổ chức đảng, 01 cấp ủy viên; cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên. UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với 01 đồng chí và khiển trách đối với 01 đảng viên; tiếp nhận, xem xét, xử lý 23 lượt đơn theo đúng quy định; hướng dẫn trả lời 06 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 08 đơn, lưu giữ 09 đơn.

Ngoài ra, công tác dân vận cũng được Đảng bộ thành phố quan tâm lãnh đạo, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; hoạt động giám sát, phản biện xã hội và đối thoại của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022.

Hoạt động của HĐND, UBND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Theo đó, HĐND thành phố đã tổ chức 04 kỳ họp, đã ban hành 57 nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, trong đó có 04 nghị quyết về công tác nhân sự. Công tác điều hành kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, khoa học, thực hiện đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Thường trực HĐND đã chỉ đạo triển khai 06 cuộc giám sát theo kế hoạch. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, trong đó quy định cơ cấu thành phần cử tri dự hội nghị; xây dựng phần mềm và phân công đại biểu theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tiếp tục có đổi mới, đoàn kết, thống nhất hành động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Trong năm qua, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế được duy trì và có bước phát triển, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, công tác vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, cơ sở vật chất ngành giáo dục được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng địa phương được tăng cường. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao thành phố, là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện; thành phố Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Một mùa xuân mới đã về, tết cổ truyền dân tộc lại đến, với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Đảng bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình vững tin bước vào năm mới -  Xuân Quý Mão 2023 với nhiều hy vọng, niềm tin đạt được những thành tựu mới./.

                                                  Hương Giang

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 563
  • Trong tuần: 9,321
  • Tất cả: 2,330,975