Thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn trong năm 2023.

Để đảm bảo việc tổ chức các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, đúng quy định; phát huy giá trị, ý nghĩa của lễ hội, giáo dục truyền thống văn hóa “ uống nước nhớ nguồn”; quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế- xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh của Ninh Bình…. Ngày 11/01/2023 UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 49 về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn năm 2023.

Lễ hội cố đô Hoa Lư- Ninh Bình ( ảnh: ST)

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, UBND 14 phường xã tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của TW, Tỉnh về quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Trú trọng tuyên truyền về giá trị của di tích, ý nghĩa và các quy định của pháp luật về lễ hội; vận động nhân dân tham gia bảo vệ di tích, phát huy các giá trị tốt đẹp của lễ hội. Tăng cường sự phối hợp trong quản lý hoạt động lễ hội đảm bảo việc tổ chức đúng quy định, an toàn, tiết kiệm…..Thường xuyên quán triệt, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định của TW, tỉnh về quản lý, tổ chức lễ hội. Đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên ( nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị) trong việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý, tổ chức các lễ hội trên địa bàn thành phố Ninh Bình trong năm 2023 đảm bảo  thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương./.

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 607
  • Trong tuần: 9,365
  • Tất cả: 2,331,019