Năm 2022: Thành phố còn 289 hộ nghèo và 398 hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021- 2025.

Thực hiện kế hoạch số 160 ngày 25/8/2022 của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022, sau khi tổ chức rà soát ở khu dân cư, họp dân, thống nhất kết quả rà soát ở các thôn, phố, xóm, đồng thời tiến hành niêm yết danh sách công khai theo quy định…. UBND thành phố đã ban hành công văn số 2706 ngày 20/11/2022 về việc thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Theo như kết quả rà soát chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021- 2025 quy định tại Nghị định số 07 ngày 27/1/2021 của Chính phủ, trên địa bàn thành phố có 38.577 hộ dân với 137.896 nhân khẩu. Số hộ nghèo là 289 hộ ( 532 khẩu)- chiếm tỷ lệ 0,75%; Hộ cận nghèo là 398 hộ ( 931 khẩu)- chiếm tỷ lệ 1,03%; Hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình là 4.359 hộ ( 13.990 khẩu)- chiếm tỷ lệ 11,3%.

Trên địa bàn thành phố có 3 phường ( Thanh Bình, Vân Giang, Phúc Thành) không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 3 xã  ( Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc) và phường Ninh Sơn vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao-  từ 1,3% đến 2,18% ./.

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 2,725
  • Trong tuần: 15,584
  • Tất cả: 2,220,845