Thành phố triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, góp phần bảo vệ sức khỏe, và quyền lợi của người dân.

UBND Thành phố Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch số 190 về thực hiện đề án “ Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại thành phố Ninh Bình

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025: thành phố phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm; thực hiện kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp; 100% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ. Trong giai đoạn 2026- 2030: duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm; duy trì 100% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống chợ đầu mối/trung tâm cung ứng, chợ bán lẻ nông lâm thủy sản, hoàn thiện chuỗi giá trị nông lâm thủy sản. Triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin truyền thông về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Hỗ trợ chuyển giao, tập huấn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Phát triển thị trường nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn. Tăng cường năng lực thực thi chính sách pháp luật, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản.

Đặc biệt, thành phố sẽ ưu tiên các hoạt động để thực hiện đề án như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thông tin, tuyên truyền về chất lượng, an toàn thực phẩm; tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; tổ chức đào tạo, tập huấn…v…v…

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 15,911
  • Tất cả: 2,221,172