Lượt xem: 7761

Trường hợp được truy đóng BHXH

Bà Võ Minh Thư (tỉnh Hậu Giang) được tuyển dụng công chức từ ngày 1/8/2011, ngày 1/1/2014 được UBND tỉnh cử đi học thạc sĩ ở nước ngoài, trong thời gian đi học hưởng 40% tiền lương bậc 1, ngạch chuyên viên, thời gian nâng lương lần sau từ 1/8/2011.
Bà Thư hỏi, thời gian bà đi học ở nước ngoài từ 1/1/2014 đến 30/1/2016 bà có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không? Nếu có thì mức đóng BHXH như thế nào? 40% tiền lương được hưởng có sử dụng để trừ số tiền hàng tháng đóng BHXH bắt buộc không? Có phải truy đóng BHXH không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp thời gian bà được cử đi học ở nước ngoài từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/1/2016 chưa được tham gia BHXH thì đề nghị bà phối hợp với đơn vị sử dụng lao động để thực hiện truy đóng BHXH bắt buộc.

Theo baochinhphu.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH