Lượt xem: 2123

CẬP NHẬT: Diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại huyện Gia Viễn, Thành phố Tam Điệp và huyện Yên Khánh đến 16 giờ ngày 26/11/2021

Theo Báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình, từ ngày 11/11 đến 16 giờ ngày 26/11/2021 tại 03 ổ dịch thuộc huyện Gia Viễn, thành phố Tam Điệp và huyện Yên Khánh diễn biến như sau:

* Ổ dịch tại huyện Gia Viễn:

Ngày bắt đầu ổ dịch là 24/11/2021Số ca bệnh xác định trong ổ dịch hiện tại là 03 ca. Số trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định (F1 ) là 59 người. Trong đó, lấy mẫu lần 1 với 59 mẫu, có kết quả âm tính với 57 mẫu, chờ kết quả 02 mẫu.

Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) và liên quan đến ổ dịch ở huyện Gia Viễn là 318 người. Lấy mẫu lần 1 với 318 mẫu, có kết quả âm tính 293 mẫu, chờ kết quả 25 mẫu.

* Ổ dịch tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp

Ổ dịch bắt đầu từ ngày 11/11/2021. Tính đến chiều ngày 26/11/2021 số ca bệnh xác định trong ổ dịch là 12 ca. Số trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định (F1) là265 người. Số trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định (F1) là 265 người. Trong đó, lấy mẫu lần 1 với 265 mẫu đều có kết quả âm tính. Lấy mẫu lần 2 với 265 mẫu, có kết quả âm tính 263 mẫu, có kết quả dương tính 02 mẫu). Lấy mẫu lần 3 với 60 mẫu có kết quả âm tính 255 mẫu, chờ kết quả 05 mẫu. Lấy mẫu lần 4 với 120 mẫu, có kết quả âm tính 87 mẫu, chờ kết quả 33 mẫu. Lấy mẫu lần 5 với 67 mẫu đều có kết quả âm tính.

Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) và liên quan đến ổ dịch phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp là 10.260 người. Công ty xi măng Vicem có 645 người. Lấy mẫu lần 1 với 645 mẫu đều có kết quả âm tính. Lấy mẫu lần 2 với 641 mẫu đều có kết quả âm tính. Công ty xi măng Pomihoa lấy mẫu lần 1 với 587 mẫu đều có kết quả âm tính. Lấy mẫu lần 2 với 587 mẫu đều có kết quả âm tính.

Số người trong vùng nguy cơ được lấy mẫu đã lấy mẫu lần 1 với 9.028 người, có kết quả âm tính 9.0421 mẫu, có kết quả dương tính với 07 mẫu. Lấy mẫu lần 2 với 7.648, có kết quả âm tính 7.647 mẫu, dương tính 01 mẫu. Lấy mẫu lần 3 với 866 mẫu đều có kết quả âm tính.

* Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

Ổ dịch bắt đầu từ ngày 15/11/2021. Tính đến chiều ngày 26/11/2021 số ca bệnh xác định trong ổ dịch là 04 ca. Số ca bệnh xác định trong ổ dịch là 04 ca. Số trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định (F1) là 96 người. Trong đó, lấy mẫu lần 1 với 96 mẫu, có kết quả âm tính 94 mẫu, có kết quả dương tính 02 mẫu. Lấy mẫu lần 2 cho 96 người, có kết quả âm tính 95 mẫu, dương tính 01 mẫu. Lấy mẫu lần 3 với 05 mẫu đều có kết quả âm tính.

Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) và liên quan đến ổ dịch ở Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh 1.348 người. Lấy mẫu lần 1 với 1.348 mẫu đều có kết quả âm tính. Lấy mẫu lần 2 với 55 mẫu, có kết quả âm tính 05 mẫu, chờ kết quả 50 mẫu.

Cổng TTĐT tỉnh tiếp tục cập nhật thông tin về 3 ổ dịch.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH