No title... No title... No title...

Tổng kết công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố

Ngày 26/1, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Hữu Quý - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Quyền Mạnh Toàn – Phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Thứ - Phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND và Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành. Thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng, kế thừa hạ tầng kỹ thuật, thiết bị sẵn có để phát triển, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Các hệ thống thông tin, hạ tầng mạng vận hành ổn định, thông suốt đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng; các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng hành, vào cuộc quyết liệt; việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả. Năm 2020, thành phố Ninh Bình được tỉnh xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đứng thức nhất trong 8 huyện, thành phố, là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thành phố; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, 100% số phường, xã có sóng di động 3G, 4G và mạng Internet băng rộng cáp quang triển khai đến 100% trung tâm các xã phường; 100% cơ quan, đơn vị từ thành phố đến xã phường đã thiết lập mạng nội bộ để kết nối các máy tính trong nội bộ cơ quan, đơn vị phục vụ ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, các hệ thống thông tin của tỉnh, thành phố; tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức có máy tính sử dụng tại cơ quan cấp thành phố và phường xã đạt 100%; 100% phòng, ban, đơn vị đã thực hiện ký số hồ sơ, văn bản điện tử, có 66,9% văn bản cấp thành phố thực hiện đầy đủ ký số tổ chức và cá nhân là lãnh đạo trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Quý - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đồng chí Quyền Mạnh Toàn – Phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận những kết quả xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong thời gian tới, các phòng, ban, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố, UBND các phường, xã cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm 2022; xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn toàn thành phố.

Kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND thành phố Đinh Văn Thứ đề nghị trong thời gian tới, các phòng, ban, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố, UBND các phường, xã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2021; rà soát, đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; giao phòng Văn hóa thông tin thành phố cơ quan thường trực tham mưu Kế hoạch, giải pháp thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố trong thời gian tới.

                                                            Hương Giang

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 801
  • Trong tuần: 9 641
  • Tất cả: 1 853 445