No title... No title... No title...

Thành phố Ninh Bình: phát động phong trào thi đua với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập Tỉnh Ninh Bình ( 1/4/1992- 1/4/2022), với mục đích phát động các phong trào thi đua, tạo khí thể sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia, UBND Thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 181, trong đó yêu cầu: việc triển khai đợt thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp, nhằm góp phần đảm bảo cho sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Ninh Bình ổn định, phát triển, đồng thời gắn các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác 19/5/1890- 19/5/2022.

Phong trào vận động nhân dân trồng cây, dọn vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian thi đua được chia làm 2 giai đoạn: trong đó giai đoạn 1 ( từ ngày 1/11/2021 đến ngày 31/12/2021: thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập Tỉnh Ninh Bình); giai đoạn 2 ( từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/5/2022: đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập Tỉnh 1/4 và 132 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5).

Nội dung thi đua tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển văn hóa- xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác quốc phòng- an ninh; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và hội quần chúng; xây dựng đội ngũ cán bộ ( nhất là cán bộ cấp chiến lược) ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm “ nói đi đôi với làm”, tránh bệnh thành tích, hình thức…v…v…

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 381
  • Trong tuần: 14 186
  • Tất cả: 1 479 151