• Suy nghĩ về một Chính phủ liêm chính

  Đất nước đang đứng trước những thách thức to lớn khi hội nhập, đòi hỏi những động thái quyết liệt từ Chính phủ nhằm loại bỏ những thói quen, cách hành xử cũ dễ làm phát sinh tiêu cực. Quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính là một quan điểm hết sức đúng đắn và có sức lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội hôm nay.

 • Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính - nhu cầu cấp bách của đất nước

  Bước vào nhiệm kỳ 2016-2021, những khuyết tật cố hữu của một nền hành chính vẫn mang nặng tính quan liêu, bảo thủ, phiền hà, chia cắt bộc lộ rõ. Dư luận xã hội đồng loạt lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu phải có sự cải cách thật sự. Trong bối cảnh đất nước tham gia hội nhập sâu kinh tế thế giới, hệ thống thể chế, hệ thống thủ tục hành chính rườm rà, khác biệt cùng phương thức quản lý, tổ chức bộ máy, phong cách, lề lối làm việc xưa cũ bắt buộc phải được thay đổi một cách căn bản, nếu không sẽ là lực cản trên con đường xây dựng đất nước.

 • Xây dựng Chính phủ liêm chính: Nhận diện rào cản và thách thức

  Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức không xứng tầm với nhiệm vụ chắc chắn là một rào cản, một thách thức lớn mà nhiệm vụ xây dựng một Chính phủ liêm chính hiện nay nhất thiết phải vượt qua, phải đưa những người như vậy ra khỏi bộ máy quản lý Nhà nước.

 • Doanh nghiệp đề xuất, góp ý sửa đổi Luật Du lịch

  Sau 10 năm thực hiện, Luật Du lịch 2005 đã bộc lộ khi có những quy định không còn phù hợp với thực tiễn và quá trình hội nhập quốc tế cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  1