• UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025

  Để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cải thiện thu nhập và đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp, xây dựng các mô hình đạt hiệu quả cao, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; phòng chống, khống chế dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ngày 26/01/2022 ,Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 138/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.

 • Ninh Bình: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

  Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 55/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành văn bản số 47/UBND-VP6 yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố của tỉnh triển khai thực hiện.

 • UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ứng phó với biến thể mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh

  Nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể xâm nhập, phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến thể Omicron trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội nếu xuất hiện biến thể nguy hiểm tại tỉnh Ninh Bình, ngày 25/01, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh ứng phó với biến thể mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 • Ninh Bình: Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

  Nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngày 18/01, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-BCĐ về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 • Ninh Bình: tăng cường triển khai công tác tiêm chủng

  Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về tình hình sử dụng vắc xin DPT trong tiêm chủng mở rộng, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, một số tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, công tác tổ chức tiêm chủng thường xuyên bị gián đoạn, số sử dụng vắc xin DPT trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ 18-24 tháng tuổi giảm so với kế hoạch năm 2021.

 • Sửa quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

 • Ninh Bình: Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Để chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người, tài sản của nhân dân và nhà nước, từng bước xây dựng khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, quản lý thực hiện nội dung quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi trong quy hoạch của tỉnh; chuyển đổi sản xuất chủ động ứng phó với thiên tai; Tổ chức, triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/1/2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • Ninh Bình: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

  Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 55/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; ngày 14/01, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 33/UBND-VP6 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

 • Ninh Bình: 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh bị bãi bỏ

  Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định số 57/QĐ-UBND công bố  Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

 • UBND tỉnh quyết định sửa đổi một số điều Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình

  Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...